Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật là một trong những chính sách quan trọng của Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Việt Mỹ. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân của người dùng trên trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân được thu thập và lưu trữ trên trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng chỉ để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn đã yêu cầu hoặc đăng ký. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị mất mát, lạm dụng hoặc tiết lộ cho bên thứ ba không được ủy quyền. Chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá và cải thiện các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng chúng luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã được thông báo cho bạn trước đó. Chúng tôi cũng sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khi nó không còn cần thiết cho mục đích được thu thập.

Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bảo mật nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.
zalo-icon
zalo-icon
0974108778